Review truyện chữ Online, Review truyện chữ hay

Shuge xuyên qua Hokage thế giới, trở thành Trung nhẫn trong cuộc thi một con pháo thí, may mắn kích hoạt lên thuộc tính đại bạo tạc hệ thống, người khác chiến đấu liền sẽ rơi xuống các loại thuộc tính, nhặt liền có thể tăng cường tự thân, đồng thời có thể khai phá các loại kỹ n