Review truyện chữ Online, Review truyện chữ hay

Trời phạt bắt đầu Cain xuyên qua đến Runeterra nguy hiểm nhất góc—— vùng đất chết Icathia. Ở không thấy thiên nhật ngầm, hẻo lánh ít dấu chân người, dã thú hoành hành. Nếu không phải cái kia biến thành quái vật nữ hài, Cain khả năng liền sẽ tự m&ig