Tác giả Sơn Hạ Xuất Thủy - Danh sách truyện của tác giả Sơn Hạ Xuất Thủy

Sơn Hạ Xuất Thủy

Ngộ nhập Tiên Sơn, khắp nơi đều có pháp bảo. Trở về sau đó, trong tay chỉ còn lại một cọng cỏ? Người đã trung niên Trương đại thúc, đột nhiên bắt đầu vang danh thiên hạ.

Đại Đường đệ nhất cẩu thả, vạn sự ổn một tay. Vào đông cực lạnh, đường có chết rét, làm tất cả mọi người cũng tránh ở nhà hơ lửa thời điểm, Cố Thiên Nhai ở trong sông vớt ra một cái trong lịch sử vốn là hẳn chết đi nữ nhân. Hắn muốn đem nữ nhân này mang về nhà làm co
Chương mới nhất: