Tác giả Thái Kiếm - Danh sách truyện của tác giả Thái Kiếm

Thái Kiếm

Tác giả: Thái KiếmThể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền HuyễnGiới thiệu:Đây là thế giới thần dị chí quái quỷ quái, lễ nghi đổ nát.Nơi này có kì nhân dị quỷ, lục thi yêu tiên, chi nhân thảo mã, tà tu chân thần.Đạo này có luyện khí thi hài, chì hống kỳ hoàng, phù kê hàng thần, chỉ nhân giápLục Khiêm mang theo Kim Giám nâng cao độ thuần thục thần bí đi nhầm vào Bàng Môn Tả Đạo,

Ngũ trọc hàng thế, yêu ma hoành hành. Cầm trong tay một quyển [ chí quái đồ lục ], Tống Lân xuyên việt mà đến, giáng lâm biên giới xa xôi bàng môn đạo quan đạo đồng trên người. Hắn nhìn thấy giới này sáu ngày cho nên khí chưa t&
Chương mới nhất:

Đây là lễ nhạc sụp đổ, thần dị quỷ quái chí quái thế giới. Nơi đây có kỳ nhân dị quỷ, lục thi yêu tiên, chi nhân thảo mã, tà tu chính thần. Đạo này có thi giải luyện khí, chì thủy ngân trung y, lên đồng viết chữ hàng thần, người giấy g
Chương mới nhất: